• Ik wil wel wat anders, maar wat en hoe...?
  • Ik vind niet dat ik aangesproken wordt op de dingen die ik goed doe...
  • Ik wil een nieuwe passende baan want ik zit in een arbeidsongeschiktheidssituatie of een ontslagprocedure...
  • Ik functioneer niet in mijn huidige baan, hoe los ik dat op...?
  • Ik wil nu bewust kiezen want ik ben telkens van de ene in de andere baan gerold...


Na het verwoorden van "wat wil ik nu eigenlijk" is het vaak lastig om vervolgstappen te bedenken, laat staan daadwerkelijk te zetten. U heeft vast al zelf nagedacht, dingen op een rijtje gezet en met mensen in uw omgeving gesproken, maar u komt er niet uit...

Gesprekken met een coach - als iemand van buiten de vertrouwde kring - werken verhelderend en zetten aan tot nadenken. Bieden ruimte en een ander perspectief op wat er speelt.

Succesvol zijn heeft voor ieder van ons een andere betekenis. Het is verstandig om voor jezelf te bepalen wanneer jij jezelf succesvol vindt en je hierbij niet vergelijkt met anderen, want ieder van ons maakt zijn eigen ontwikkeling door, zowel sociaal, mentaal als fysiek. Als je weet wat succes voor jou betekent, kun je je loopbaan gerichter sturen.

De eerste vraag die je jezelf zou moet stellen is: hoe ziet mijn werk en ook mijn leven er uit als ik naar mijn eigen maatstaven succesvol ben? Zelfonderzoek vormt daarbij een belangrijk onderdeel, want om de juiste doelen te kunnen stellen, moet je eerst achterhalen wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Dus, vraag je eens af: wat betekent succesvol zijn voor mij? Leg dit eens naast je werkelijke situatie. Wat klopt er (nog) niet? Wat wil je veranderen? Wat kun je veranderen? Wat ga je morgen al doen om succesvoller te zijn, volgens jouw eigen definitie van succes?

• Loopbaanonderzoek:  Dit is een intensief traject, waarbij je regelmatig thuisopdrachten krijgt. Eenmaal per twee weken vindt een gesprek plaats van (meestal) 1,5 uur. De duur van het traject ligt gemiddeld op 4 tot 6 gesprekken en wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage.